با توجّه به این که در غرب برای تطهیر از دستمال های کاغذی استفاده می شود آیا به حکم شرع استفاده از دستمال کفایت می کند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: برای تطهیر بول کفایت نمی کند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن