با توجّه به این که غسل جنابت، کفایت از وضو می کند اگر کسی وضو بگیرد فعل حرامی مرتکب شده است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر عمداً و به قصد واجب بودن وضو آن را بگیرد، حرام است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن