با توجّه به این که قنوت رکعت دوّم نماز جمعه بعد از رکوع صورت می گیرد اگر مأموم سهواً بعد از قنوت هم رکوع برود و عملاً دو رکوع به جا آورد آیا نمازش باطل می شود؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: نماز باطل است چون موجب زیادی رکن است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن