با سلام آیا نگهداری حیوانات در باغ وحشها در حالیکه ولو با رعایت تمام موازین درنهایت به علت تفاوت شرایط نگهداری با شرایط زیستگاه طبیعی ،موجب رنج و آزار حیوان میشود شرعا” مجاز است؟ آیا کسب درآمد از حیوانات با وصف مذکور شرعا” مجاز بوده و درآمد حاصله وصف حلیت دارد؟ با احترام

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

اگر آزار و ادیت آنها به حدی باشد که عرفا شکنجه حیوانات محسوب شده و به مرور موجب از بین رفتن انها شود و یا عمدا از حیات طبیعی گرفته شوند و صرفا برای درآمد زایی انها را زندانی کنند و تأمین کافی نکنند شرعا جایز نیست و گناه دارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن