با سلام اگرریش صورت با ماشین های مرسوم اصلاح سر با نمره صفر زده شود طوری که برای دیگران مشخص باشد فرد صورتش را با تیغ اصلاح نکرده و ته ریشش باقی مانده آیا باز هم حرام است؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

اگر عرفا گفته شود که هنوز ریش بر صورت باقی مانده است مانعی ندارد ولی احتیاط در ان است که با ماشین صفر زده نشود و حداقل با ماشین شماره یک ریش زده شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن