با سلام با توجه به وضعیت امروز بازار سکه و نوسان های قیمتی آن و افزایش بی سابقه قیمت سکه در طی سال های اخیر و احتمالا در آینده،آیا تعیین مهریه های سنگین و نامتعارف(به عنوان مثال هزار سکه)،اماره ای بر سفاهت نیست؟آیا اساساً این میزان از مهریه با مبانی فقهی و قواعد فقهی سازگاری دارد؟آیا می توان با توجه به قواعد فقهی مانند بطلان معاملات سفهی،قاعده لاضرر،قاعده غرر،قاعده لاحرج و… عقد نکاح و یا مهریه را باطل دانست؟ همچنین با توجه به وضعیت اقتصادی امروزه ی جوانان،آیا این میزان از مهریه،قرینه ای بر عدم قصد جدی بر پرداخت مهریه و به تبع آن بطلان مهریه نمی باشد؟ متشکرم اگر به صورت مبسوط پاسخ را بفرمایید.

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

چنانچه شرایط اقتصادی داماد و خانواده آن بیانگر عدم توان پرداخت مهریه سنگین و بالا باشد مهر المسمی باطل است و تبدیل به مهر المثل می شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن