با سلام برای پاک کردن محل و اجسامی که با عرق جنب از حرام برخورد داشته اند آیا اینکه سه بار با پارچ آب روی دستمال کاغذی آب بریزیم و محل را پاک کنیم کفایت میکند ؟ (( در صورتی که امکان رساندن شلنگ آب یا شستن آن اجسام با آب فراوان به دلیل آسیب رسیدن به انها نباشد اجسامی مثل مبل و یا صندلی های چرمی ))

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

باید آب قلیل مستقیم بر روی مجل نجاست ریخته شود و سپس فشار دهید تا اب آن ( غساله ) خارج شود و اگر این کار میسر نیست باید پارچه ای را بر روی مبل بیندازید تا بدن یا لباس افرادی که مینشینند و بدن یا لباس آنها مرطوب است نجس نشود و یا مطمئن باشید محل نجاست خشک باشد و سرایت صورت نمیگیرد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن