با سلام شخصی به طور علنی اعلام می کند که از دین اسلام خارج شده و به مسیحیت روی آورده و عیسی را خداوند می خواند و تبلیغ آن را هم در فضای مجازی انجام می دهد. حکم او از نظر شرع اسلام و قوانین جمهوری اسلامی ایران چیست؟ بار ها به او گفته ام توبه کند و به اسلام برگردد ولی می گوید من تازه خدا را شناخته ام و پیدا کرده ام. با تشکر

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

چنین فردی مرتد است و حکم او در صورت تشخیص حاکم شرعی میتواند اعدام باشد ولی شما وظیفه دارید با او همانند کفار کتابی برخورد کرده و از معاشرت با او اجتناب کنید مگر به مقدار ضرورت و شرعا نجس می باشند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن