با سلام پیرو سوال قبلی بنده در باره ظالم بودن یا ظالم نبودن خدا شما در بند دوم گفته های خود فرموده اید خدایی که ما قایل به ان هستیم کمال مطلق است. سوال این جاست که شما چه طور به چنین خدایی که کمال مطلق است رسیده اید ایا سند و مدرکی دال بر وجود چنین خدایی دارید؟!! یا اینکه حضرت عالی در ذهن خودشان چنین خدایی ساخته اند؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

این موضوع هم حکم عقل است و هم تصریح روایات و قرآن شریف

اما حکم عقل در فلسفه ذکر شده است که کسی که چیزی را خلق میکند و در مخلوق و مصنوع خود قرار میدهد باید خود دارای آن باشد و نمیتواند فاقد آن باشد لذا اگر خداوند کمالات را به بشر بدهد و عقلی به او بدهد که حکم به بدی ظلم کند نمیتواند خودش فاقد کمال باشد و دارای صفت ظلم باشد چرا که اگر چنین باشد در خدا بودن او تردید ایجاد می شود پس کسی که نقص دارد یعنی فاقد کمال است و نمیتواند در بشر آن کمال را قرار دهد و اگر هم گفته شود که خدا دارای کمال است اما از ان استفاده نمیکند باز نیاز به دلیل خاص دارد ضمن اینکه قبلا گفته شد که این با حکم عقل منافات دارد و خدایی که عقل را به بشر داده و عقل هم حکم میکند که ظلم بد است نمیتواند خود ظالم باشد مضافا بر اینکه فرض کنید ما نتوانیم اثبات کمال در خدا کنیم پس طبیعتا باید بگوییم خدا نقصی در وجود خود دارد که باید این نقص را اثبات کنیم حال شما بفرمایید چگونه میتوانید نقص را اثبات کنید اگر بگویید من نفص را در عالم می بینم باید گفت که اینها تماما تصور شما است چرا که گاهی نقصی که ما میبینیم در کلیت نظام کمالی در پس ان وجود دارد که ما اطلاع نداریم پس عقل ما همانند کودکی است که مار و عنکبوت و بسیاری از مخلوقات عالم را زشت و قبیح و بی فایده میداند ولی وقتی که عالم و دانشمند می شود و به ظرائف عالم پی می برد میفهمد که در کلیت طبیعت این حیوانات هم منشأ اثر مثبت هستند.

در روایات هم اشاره به این موضوع شده است که برای اجتناب از اطاله کلام به ان نمیپردازیم اگر مایل بودید در جایگاه خود اشاره می شود.

البته اگر اشکال شما به اصل وجود خدا باشد طبیعتا دیگر مسیحی شدن شما هم بی فایده خواهد بود چرا که انها هم همانند مسلمین به اصل وجود خدا اعتقاد دارند در حالی که شما آن را محل خدشه میدانید

اما برای اثبات وجود خدا باید گفت که هر عقلی به طور طبیعی حکم میکند که هر مصنوعی هر چند کوچک و بی ارزش باید صانعی داشته باشد یعنی کسی ان را خلق کرده باشد مثلا شما در دست خود دستمالی را بگیرید و به مردم رجوع کنید بگویید آیا این دستمال خودش خود به خود به وجود امده است یا کسی آن را تولید کرده است؟ قطعا همه میگویند تولید کننده ای دارد پس جطور این عالم با اینهمه ظرائف که بسیاری از ان را ما نمی شناسیم نباید خالق و سازنده ای داشته باشد و اگر سازنده دارد پس طبیعتا باید آن سازنده دارای شعور و کمالی باشد تا بتواند این همه وسائل رنگارنگ با قابلیتهای متفاوت و بعضا متضاد خلق کند و اگر بگویید سازنده ان شعور ندارد قطعا به عقل خود پشت کرده اید.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن