با سلام. آیا بنظر شما می توان مجازات های شرعی خصوصا اعدام و یا قصاص را با مقتضیات زمان تطبیق داده و مجازات هایی جایگزین نظیر حبس ابد و یا حبس های طولانی مدت را جایگزین نمود؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

اگر مجازاتهایی مانند قصاص و یا اعدام موجب وهن دین گردد و عملا مانعی در کار باشد با تشحیص جاکم شرع و ضرورت شرعی میتوان مجازات جایگزین قرار داد اما به صرف تطبیق با بین الملل نمیتوان این احکام را تعطیل کرد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن