با سلام. اگر در حکومت اسلامی، دولت طبق شرایط و صلاح دیدی مردم را تشویق یا به نحوی با وضع قوانینی مجبور به انجام فعلی کرد و افرادی دچار خسارت مالی و جانی شدند، پرداخت خسارت و دیه و جبران آن بعهده کیست؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

اگر خسارت عمومی و قابل توجه باشد و این خسارت مستند به انجام آن فعل باشد حکومت باید دیه آن را پرداخت کند و لازم است موضوع دقیقا بررسی کارشناسانه شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن