با سلام خدمت مرجع عالیقدر حضرت آیت الله علوی گرگانی (وام ودیعه مسکن) که بناست بزودی دولت با هدف کمک به اقشار کم درآمد، از طرف بانک به مستاجرین اعطا کند، بعنوان (کمک ودیعه)در سه مبلغ ۱۵ و ۳۰ و ۵۰ میلیونی با سود ۱۳ درصد به اجاره نشین ها ارائه میشود. و مستاجرین بایستی بصورت ماهیانه طی اقساط مقرر، سود وام را به بانک پرداخت کنند. با توجه به اینکه اعطای این وام در قالب هیچ یک از عقود شرعی قرار نمی گیرد حکم شرعی آن و حکم فردی که آن را دریافت می کند چیست؟ آیا این وام مصداق ربا نمی باشد؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

چون غالبا بانک اینگونه وامها را در قالب قرارداد جعاله یا مرابحه به وام گیرنده میدهد و به نظر ما این نوع قرارداد در اینگونه وامها دارای اشکال فقهی است، لذا دریافت این وام خالی از اشکال نیست لکن اگر مستأجری برای اجاره خانه دچار اضطرار باشد دریافت آن از باب اضطرار برای گیرنده اشکال شرعی ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن