با سلام خواهشمند است ارشاد و حکم بفرمایید در صورتی که شخص «الف» مالک رسمی ۲۸ قطعه زمین کشاورزی بوده و در بهمن ماه سال ۹۳ اقدام به انتقال عادی تمام این ۲۸ قطعه در دفتر املاک به شخص «ب» با قید دریافت کل ثمن معامله می نماید و چند وقت بعد با حضور در دفترخانه رسمی و تنظیم سند وکالت کامل و بلاعزل درفروش برای شخص «ب» می نماید و خریدار موصوف پس از تصرفات مالکانه و تسطیح و محوطه سازی و دیوارچینی ، یک سال و نیم بعد از آن معامله اول اقدام به انتقال کل ملک موصوف به شخص «ج» با ثمن معین می نماید و شهود متعدد شاهد تمام مراتبه دومعامله مارالذکر باشند و ضمنا خریدار دوم اقدام به حضور و تصرف مالکانه در ملک گردد و شخص «الف» دو ماه بعد طی چند مرحله با حضور در محل ملک یا قرار ملاقات با خریدار دوم صرفا در حضور شهود مدعی عدم کارسازی بخشی از ثمن توسط شخص «ب» گردد و حتی شخص «ج» را واسطه مذاکره برای دریافت مابقی ثمن از شخص «الف» نماید و شخص «ج» هم تلاش خود را در این زمینه انجام داده ولی بین «الف» و «ب» توافقی حاصل نگردد . خواهشمند است پاسخ بفرمایید که آیا شخص «الف» می تواند با وجود این مستندات صریح و انعقاد عقد بیعی و عقد وکالت و تنظیم اسناد عادی و رسمی فوق الذکر با توجیه اینکه پیرمردی ۸۰ ساله و بیسواد بوده است و قصد معامله نداشته ، گرچه خود از ملاکین صاحب نفوذ بوده که سالانه ده ها معامله رسمی و عادی میلیاردی انجام می دهد مدعی سوری بودن معامله های عقد بیعی و عقد وکالت به جهت عدم وجود قصد بیعی و قصد معامله گردد ؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

با فرض مذکور معامله محقق شده است و مالک الف صرفا مستحق دریافت وجه ثمن خود از خریدار اول است و اگر خسارتی هم وارد شده است باید خریدار اول جبران کند.

 

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن