با سلام شخصی در تقسیم ارث مقدار ۳۰ متر زمین با قیمت معین در راستای تعدیل ارث از الباقی وراث با این شرط که قیمت آن را در حد توان به صورت اقساط پرداخت نماید برداشته لیکن حالیه با گذشت چند سال وقتی پول را محیا نموده وراث حاضر به دریافت نبوده و خواستار قیمت روز زمین می‌باشند.سوال آن که وارث مکلف به پرداخت قیمت چه زمانی می‌باشد؟! قیمت روز توافق یا قیمت روز زمین؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

اگر پرداخت قیمت زمین به صورت اقساط مشخص بوده است مثلا قید شده است که در ظرف شش ماه آن را بپردازد و خریدار نیز به تعهد خود عمل نموده است، مطالبه قیمت روز شرعا صحیح نیست لکن اگر مقید به قیدی نبوده و یا در پرداخت آن اقساط تعلل داشته است باید مصالحه به قیمتی مناسب شود تا طرفین متضرر نشوند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن