با سلام من جوانی هستم که ابتدا مسلمان بوده ام اما حالا این دین را رها نموده ام چون معتقدم خدا ظالم است و دلایلم نیز از این قرار می باشند: خدا که می دانست یزید جهنمی می باشد پس چرا خلقش کرد در نتیجه یا خداوند بیماری سادیسم یا مردم آزاری دارد و یا ظالم است اگر شما برای این شبهه من جواب مستدلی دارید لطفا بیان بفرمایید عدم جواب به منزله حقانیت سخن من می باشد

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

در مورد اشکال مطرح شده چند نکته میتوان گفت :

۱_ باید دانست که خدای دین اسلام با خدای دین مسیحیت یکی است و این تصور که انها قائل به سه خدا هستند و ما قائل به خدای واحد هستیم صرفا تصورات اشتباه انها است و واقعیت ندارد لذا اگر شما دین خود را هم تغییر بدهید تأثیری در ظالم بودن یا نبودن خدا ندارد.

۲_علمای بزرگوار فرموده اند که منشأ ظلم یا جلب منافع است و یا وجود نقص در فرد ظالم است و یا تعارض منافع است و هیجکدام از این مسائل در مورد خدا مصداق ندارد چون خدایی که ما قائل به آن هستیم کمال مطلق است و کسی هم در رتبه خدا نیست تا با او تعارض کند پس ظلم درمورد خدا معنا ندارد

۳_ خداوند عقل را برای انسان قرار داده است و همین عقل انسان حکم میکند که ظلم امری زشت و ناپسند است پس معنا ندارد خداوند عقلی بدهد که ظلم را بد میداند و سپس خود خدا که خالق آن است ظلم کند یعنی کاری کند که مخلوق او یعنی عقل آن را قبیح بداند مگر بگوییم که خدا جاهل به خلقت خود است و یا کارهای او اصلا بر مبنای حکمت نیست و بر مبنای هوای نفسانی است که در مورد خدا این امور اصلا معنا ندارد.

۴_ اگر قرآن را خوانده باشید خود خداوند در قرآن تصریح دارد که اصلا خدا به کسی ظلم نمیکند بلکه ظلم نتیجه رفتار بشر نسبت به خود و دوری از دستورات صریح خدا است ( سوره یونس آیه ۴۴ ) پس خداوند صریحا این تصور شما را نفی کرده است

۵_ در آیه دیگر هم تصریح دارد که مردم هر گاه در زندگی دچار مشکلاتی می شوند و یا زندگی بر اساس میل آنها پیش نمی رود فتنه های و گرفتاریهای خود را به خدا نسبت میدهند که اشتباه است ( عنکبوت آیه ۱۰)

۱۱_ انسان مخلوق و عبد الهی است و تمام هستی و وجود انسان متعلق به خدا است لذا اگر انسان حقیقت خلقت را به درستی درک کرده باشد باید بداند که یک مخلوق که هیچ از خود ندارد و همه چیز او متعلق به خدا است نمیتواند برای خدا تعیین تکلیف کند و ظلم زمانی معنا دارد که خداوند کاری از بشر بخواهد و توان انجام ان را به او ندهد در حالی که خداوند تصریح دارد که هر کسی را بر اساس توان او تکلیف خواهیم کرد و یا اگر خداوند به بشر قدرتی را ندهد و سپس او را بواسطه ان امری که قدرت نداده عذاب کند ظالم است که هرگز چنین کاری در مورد خدا مصداق ندارد ولی باید دانست که ما نمیتوانیم توقع داشته باشیم خداوند باب میل ما عمل کند و اگر عمل نکرد او را ظالم بدانیم

۱۲_ در این زمینه سخنان دیگری هم وجود دارد ولی به علت اطاله کلام به این مقدار بسنده می شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن