با سلام واحترام شخصی وصیت کرده که پس ازپرداخت دیون و واجبات او ، مازاد ثلث اوجهت دستگیری از ضعفاء وخیرات صرف گردد ؛ آیا میتوان این مازاد را به فرزندان و ارحام نیازمند او داد؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

اگر ورثه راضی باشند و تشخیص اولویت داده شود مانعی ندارد و الا بر اساس اولویت شرعی عمل شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن