با سلام و.احترام عده ای از زنها هستند که با شرط عدم دخول که نیاز به رعایت عده ندارد، به صورت ساعتی، عقد موقت می شوند، یعنی ممکن است یک زن در طی مثلا یک هفته، چندین مرتبه به عقد یک ساعته افراد متفاوت در آید. ۱- آیا چنین عقدی صحیح است؟ ۲- در صورت صحت، آیا قول این گونه زنها بر این که شوهر ندارند و در عده کسی نیستند، پذیرفته است؟ ۳- و باز در صورت صحت چنین عقدی، آیا کسی که قصد عقد موقت چنین زنی را دارد، لازم است از زن سوال کند که شوهر دارد یا نه و یا در عده کسی هست یا خیر؟ یا این که همین که این زن اعلام.آمادگی برای عقد موقت نمود، بنا بر این بگذارد که خلیه است و مانعی برای ازدواج ندارد، و دیگر از او سوال ننماید؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

۱_ شرعا چنین عقدی باطل نیست.

۲_ اگر منظور مردی که قصد ازدواج با انها را دارد این است که با آنها نزدیکی نشده باشد قول آنها صحیح است و الا باید حقیقت گفته شود.

۳_ اگر احتمال عقلایی ازدواج او را می دهد باید سئوال کند مخصوصا اگر احتمال نزدیکی او با مرد دیگر داده می شود ولی در غیر این دو صورت سئوال کردن واجب نیست.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن