با سلام و احترام به استحضار می رساند پدری قبل از مرگ خانه اش را سفارش به وقف خاص برای فرزندانش کرده و حال دو سئوال مطرح است . ۱-نظرپاسخگویان احکام شرعی در اینکه آیا این وقف صحیح است یا خیر متفاوت شده است لذا اصل وصیت نامه به ضمیمه ارسال می گردد تا نظر جنابعالی برای ما روشن گردد . ۲-اگر وقف صحیح بود با توجه به اینکه خانه مذکور درگلپایگان و تمامی فرزندان در تهران وگرمسار هستند و اتفاق نظر دارند که نمی توانند به هیچ وجه از این خانه استفاده کنند و قطعا این مورد وقفی برای همیشه بلا استفاده باقی می ماند تکلیف چیست؟متن وصیت نامهاین جنانب ابوالفضل فرزند محمود سفارش میکنم که بعد از خودم تا زمانیکه این خانه واقع در خیابان شهید مطهری کوچه ۱۶ پلاک ۳ پا برجا هست وقف خاص فرزندانم و فرزندانشان و نسل خودم می نمایم و کسی حق فروش ان را ندارد و باید نسل اند و نسل از ان و،وسایل ان ،هم چون در حال حاضر از ان استفاده نماید

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما:
وقف باید در زمان حیات واقف انجام گیرد و مورد مذکور وصیت به وقف است که اگر به مقدار ثلث مال میت است باید وقف صورت گیرد و از همان استفاده شود و اگر ورثه رفت و امد ندارند باید اجاره دهند و حق اجاره آن را برای خود بردارند و اما اگر بیش از ثلث مال است ورثه میتوانند با توافق یکدیگر آن مکان را فروحته و مکان دیگری را وقف کنند و یا در مازاد بر ثلث به وصیت عمل نکنند گر چه اخلاقا عمل به وصیت نیکو است

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن