با سلام و تحیات حدود یکصد سال پیش، شخصی عرصه باغی را وقف نموده است و ورثه خود را متولی وقف قرارداده است با این تفصیل که در آمد مازاد حاصل از زراعت آن را صرف برپایی مراسم روضه حضرت سیدالشهدا(ع) نمایند. از آن تاریخ تا کنون بر اثر گذشت زمان، فرزندان آن شخص نسل به نسل (از هر پدر به فرزند ذکور ارشد) این شرط را اجرا نموده اند و این قضیه، مشهور کلیه اهالی محل و شهرستان می باشد. حال آیا سازمان اوقاف مجاز است که به بهانه عدم متولی منصوص، اقدام به تملک باغ نماید؟ با تشکر و التماس دعا

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

چنانچه واقف ورثه خود را نسل بعد از نسل متولی قرار داده باشد و تاکنون هم متولیان طبق مورد وقف عمل نموده و خلاف شرع مرتکب نشده باشند و در حال حاضر هم از ورثه میت فرد متدین متولی عرصه باغ موقوفه مذکور باشد، مصداق تولیت منصوص خواهد بود و اداره اوقاف حق ندارد دخالت کرده و متولی را برکنار کند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن