با عرض سلام و آرزوی سلامتی و عافیت برای معظم له سوال ۱- حکم قضاوت در دادگستری برای غیرمجتهد چیست؟ ۲-مستحضرید قضات غیر مجتهد موظفند طبق قوانین حکم صادر نمایند، حال اگر بین قانون و فتوای مرجع تقلید قاضی تعارض بود، تکلیف چیست؟ اجرکم عندالله

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

۱_ قاضی باید مجتهد باشد ولی چون در حال حاضر قضات در حقیقت نماینده قاضی مجتهد هستند . بر اساس موازین حقوقی تعیین شده توسط قاضی مجتهد ( رییس قوه قضاییه) حکم صادر میکنند لذا اشتغال به کار آنها در دادگستری و صدور احکام طبق موازین شرعی و با رعایت تقوا مانعی ندارد.

۲_ اگر قانون بر اساس فتوای حاکم شرع ( مجتهد جامع الشرایط مبسوط الید) باشد حکم بر اساس قانون اشکال ندارد و الا باید بر اساس فتوای مجتهد جامع الشرایط حکم صادر شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن