با نام خدا ضمن سلام؛ در صورت امکان به این پرسش¬ها پاسخ دهید: ۱ـ اگر مسلمان سبب جنایت بر ذمّی، مسیحی، یهودی یا غیر کتابی شود، دیه نفس و دیه عضو نسبت به آنان چگونه محاسبه می¬شود؟ آیا قواعد فقه اسلامی درباره آنان جاری است؟ در غیر این صورت زیان وارد شده به آنان چگونه جبران می¬شود؟ ۲ـ در معاهدات بین المللی که دولت اسلامی در آنان عضویت دارد، آیا دیگر دولت¬های عضو «معاهد» (به معنای مصطلح فقهی) محسوب می¬شوند؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

۱_ دیه نفس کافر ذمی خواه یهودی یا مسیحی یا مجوسی باشد هشتصد درهم شرعی است و دیه زن کافره ذمیه نصف دیه مرد کافر ذمی است و دیه اعضای آنها به نسبت دیه آن عصو به نفس مسلمان محاسبه شده و از هشتصد درهم حساب می گردد مثلا اگر دیه یک دست مسلمان نصف دیه نفس مسلمان باشد دیه یک دست کافر ذمی نصف هشتصد درهم خواهد بود.

۲_ کفار ساکن در کشورهای دیگر که دولت اسلامی با آنها معاهده امضا نموده است حکم کافر معاهد را دارند و اگر مسملمانی کافر معاهد را غیر عمد بکشد و یا جراحت وارد کند دیه بر عهده مسلمان نیست.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن