با وجود وارثين صغير آيا مى‏شود اموال متوفّى را بين ديگر ورّاث باقيمانده تقسيم كرد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: مال متعلق به تمام ورثه است و تقسيم در صورتى كه حقوق صغار طبق سهم شرعيّشان داده شود، اشكال ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن