برابر مصوبه جدید دولت قرار است از ۱۰ تا ۷۰ میلیون تومان ودیعه اجاره مسکن به مستأجران داده شود شنیده شده مستأجران قرار است صرفاً (سود) این تسهیلات که ۱۸ درصد تعیین شده است را پرداخت کرده و اصل آن را موجر در پایان قرارداد به بانک برمی‌گرداند. اقساط تسهیلات ودیعه رهن و اجاره: وام ۱۰ میلیون تومانی: ۸۰ هزار تومان وم ۲۰ میلیون تومانی: ۱۷۰ هزار تومان وام ۳۰ میلیون تومانی: ۲۵۰ هزار تومان وام ۴۰ میلیون تومانی: ۳۳۰ هزار تومان وام ۵۰ میلیون تومانی: ۴۰۰ هزار تومان وام ۶۰ میلیون تومانی: ۵۰۰ هزار تومان وام ۷۰ میلیون تومانی: ۶۰۰ هزار تومان به نظر حضرت عالی ارائه این گونه تسهیلات که در طول قرارداد فقط سود آن گرفته شود و اصل پول در آخر قرارداد پرداخت شود ایراد شرعی ندارد و حکم ربا را ندارد؟ پیشاپیش از شما سپاسگذاریم

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

چون غالبا بانک اینگونه وامها را در قالب قرارداد جعاله یا مرابحه به وام گیرنده میدهد و به نظر ما این نوع قرارداد در اینگونه وامها دارای اشکال فقهی است، لذا دریافت این وام خالی از اشکال نیست لکن اگر مستأجری برای اجاره خانه دچار اضطرار باشد دریافت آن از باب اضطرار برای گیرنده اشکال شرعی ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن