برادران مأمورين نيروى انتظامى كه كارشان گشت زنى با اتومبيل در محدوده بيش از چهار فرسخى خارج از شهر مى‏باشد، حكم نماز و روزه آنها چگونه است با دو فرض آن كه شهر، وطن اصلى يا غير اصلى باشد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر دائما به مقدار مسافت شرعی خارج از شهر گشت زنی دارند، حكم كثيرالسفر را دارند و تا زمانى كه ده روز در محلّ زندگى نمانند، در مسافرت، نماز آنها تمام است و اگر ده روز در محلّ زندگى بمانند، بايد سفر اوّل بعد از ده روز را شكسته بخوانند و در سفر دوّم احتیاطاً جمع بخوانند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن