برادرم برای انجام کاری به خارج از وطن شرعی رفته و در آنجا نمازش را قصر خوانده و سپس به شهر خودمان برگشته، در حالی که هنوز وقت آن نماز منقضی نشده است؛ آیا اعاده نماز بر ایشان واجب است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اعاده لازم نیست.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن