براى شخص محتاط، آيا حدود دائره احتياط، در احكام بين فتاواى فقها موجود است؟ و آيا واجب است داخل كردن فتاواى فقهاى گذشته؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: مدار در احتياط، تحصيل علم در انجام تكليف واقعى است و لو اين كه با عمل به فتاواى فقهاى گذشته باشد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن