برای کسی که موی مصنوعی دارد، مسح سر باید به پوست سر برسد یا روی موی مصنوعی صحیح می باشد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: باید در حد امکان فرق سر را باز کرد و بر فرق سر و پوست سر مسح شود، و اگر امکان ندارد بر همان موی مصنوعی مسح شود و احتیاطاً تيمم هم بکند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن