برخی از خانه ها کنتور آب ندارند و بدون مجوّز از آب استفاده می کنند. حکم نماز، عبادت، وضو و غسل آنها چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: بعید نیست که وضو و غسل و اعمالی که به وضو و غسل مرتبط است باطل نباشد، ولی پول آب را ضامن و در ذمه اوست و باید پرداخت شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن