برخی از مسلمانان در شبه جزیره اسکاندیناوی حضور دارند. مثلاً در بعضی از آفاق کشور سوئد، به مدّت ۵۲ روز خورشید در آسمان غروب نمی کند و در بعضی آفاق، در برخی ایّام، طول روز ۲۳ ساعت است و در بعضی از مناطق دیگر، در برخی ایّام، طول روز ۱۷ ساعت است؛ لطفا حکم نماز و روزه ایشان را مرقوم فرمایید؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در صورتی که به هیچ وجه نمی توان صبح و زوال و مغرب را فهمید باید به افق مناطق همجوار رجوع کند و نماز و روزه را طبق مناطق هم جوار عمل کند؛ البتّه ظاهراً در این مناطق صبح و زوال و مغرب قابل درک است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن