برخی افراد برای محافظت از زخم، روی آن چسب می زنند و پس از بهبودی آن را برمی دارند امّا به دلیل مادّه چسبنده ای که در آن ها وجود دارد بر روی جای زخم اثر می گذارد. آیا برطرف نکردن این اثر، سبب بطلان وضو می شود؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: مانع وضو است و لذا وضو را باطل می کند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن