برخی افراد عادت کرده اند ایستاده بول می کنند. آیا این عمل حرام است؟ آیا پس از تخلیه از بول بایستی تمام بدنشان را تطهیر کنند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: ایستاده بول کردن کراهت دارد و اگر بول به جایی از بدن ترشّح می کند، باید آن قسمت را تطهیر کرد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن