برخی مؤمنین در نماز جماعت، ما بین دو نماز، مقیّد هستند که نوافل را به جا بیاورند. مع الوصف، اگر در حین خواندن نافله، نماز جماعت شروع شود و خوف این بوجود آید که تا رکوع امام نتواند نماز را تمام کند آیا جایز است نمازش را رها کند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: مانعی ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن