برخی مردمان به نیت خاصی و به قصد سالها اقامت بدون آنکه از وطن اصلی خود اعراض کرده باشند برای انجام کاری به کشور دیگری می روند و پس از انجام کار از کشور بیرون می رود تا هر جا که بخواهد بماند و آنجا را وطن بگیرد نماز وروزه این اشخاص چگونه است ؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر قصد دارد لااقل دو سال در آن کشور و یا شهر بماند و مدت یک ماه هم در آنجا مستقر باشد، حکم وطن را دارد .

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن