بسمه تعالی جناب مستطاب حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی (دامت برکاته) با سلام و تحیات با فرض اینکه یک شخص هیچ مال منقول و غیر منقولی ندارد و در منزل مادری سکونت دارد و بعد از فوت مادر به واسطه ارث ، مالک آن خانه مادری میشود که در آن سکونت دارد، آیا این منزل که شخص در آن ساکن است و هیچ مال دیگری نیز ندارد، جزو مستثنیات دین آن شخص است؟ مستدعی است نظر شرعی و حکیمانه خود را با توجه به فرض سوال صادر فرمائید. خداوند بر عزت شما بیافزاید

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

این خانه جزو مستثنیات دین است مگر مازاد بر شأن شما باشد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن