بسمه تعالی محضر مبارک حضرت آیت ا… العظمی علوی گرگانی سلام علیکم. احتراماً باستحضار میرساند، در قرارداد اجاره مرقوم است “چنانچه مورد اجاره بعد از انقضای مدت نیز در اجاره و تصرف مستأجر باقی باشد، نامبرده متعهد است تا تعیین تکلیف اجاره بهای جدید، اجرت¬المثل را به قرار اجرت¬المسمی به موجر بپردازد” بعد از پایان مدت اجاره در مورد استمرار رابطه استیجاری و به تبع آن تعیین اجاره بهاء جدید توافق نشده و موجر رضایت به ادامه قرارداد اجاره نداشته و طرفین قرارداد را تمدید ننموده و درخواست تخلیه مستأجر شده است و علی رغم عدم رضایت و مخالفت موجر به تصرفات مستأجر در محل، ایشان مقاومت نموده و ۵ سال طول کشیده تا مستأجر را از محل تخلیه کنند. حالا با توجه به اینکه موجر راضی به تصرف مستأجر نبوده و اساساً رابطه استیجاری ادامه نداشته و مفاد شرط ( تعیین اجاره بهاء جدید ) محقق نشده، مستأجر باید اجرت¬المثل به قیمت روز پرداخت کند یا با توجه به شرط فوق، مستأجر تکلیف به پرداخت با همان اجاره بهای قبلی دارد، تا از نظر شرعی مسئول نباشند. با تشکر وطن دوست

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

مستأجر موظف است اجرت المثل را به قیمت روز آن مکان بپردازد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن