بسم الله الرحمن الرحیم الهی به امید تو محضر مرجع عالیقدر جهان اسلام حضرت آیت الله علوی گرگانی ( دامت برکاته) سلام علیکم مقدمه: بند- الف) برائت استهلال به استحضار می رساند اینجانبان وراث حبیب الله کاتبی هستیم که پدرمان یکی از زارعین شهر ماموینه استان مرکزی بوده است ، که ایشان طی چندین سال عمر خود را روی این زمین ها معرف به زمان آباد صرف نموده است . پدرمان حبیب الله کاتبی که از زارعین داری نسق زراعی می باشد قبل از اصلاحات ارضی در این زمین ها مشغول به کار بوده اند در زمان اصلاحات ارضی ، اداره اصلاحات ارضی اقدام به خرید این زمین ها از اداره اوقاف وقت می نماید ( بیع وقت مواد۳۴۹ و۸۹و ۹۰قنون مدنی و براساس قاعده استبدال و ابدال) و زمین موصوف به اداره اصلاحات ارضی داده می شود و هزینه آن براساس قاعده القرب من غرض واقف می رسد .این زمین که یک دانگ از هفت دانگ مزرعه زمان آباد پلاک ۵۱ اصلی واقع در قطعه یک زرندیه که ۱۶ سهم از ۱۱۲ سهم شش دانگ می باشد.اما درسال ۱۳۶۴با تصویب قانون (( ابطال اسناد فروش رقبات موقوفه))اسناد مذکور باطل و طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی حقوق مکتسبه تصرفاتی از جمله نسق زراعی مالکین مذکور به رسمیت شناخته شده و اداره اوقاف را ملزم به تنظیم سند اجاره با مستاجرین تحت عنوان اجاره اراضی متصرفی با حفظ حق نسق زراعی می نماید.و پدرمان شادروان حبیب الله کاتبی این نسق زراعی را به صورت مستمر داشته است اما در رای دادگاه تجدید نظر به این نسق توجهی نشده و حکم به ابطال دادخواست اثبات نسق انشاء می نماید.نامه اداره جهاد سازندگی به خوبی نشان دهنده نسق ما بوده است که تحت عنوان دلیل جدید ارائه می گردد. ودر ‌تبصره ۱ قانون ابطال اسناد فروش رقبات موقوفه اشعار داشته است: (( پس از ابطال سند مالکیت در مواردی که موقوفه قابل اجاره باشد و متصرف تقاضای اجاره کند با رعایت مصلحت وقف و حقوق‌مکتسبه متصرف قرارداد اجاره با متصرف تنظیم خواهد شد)) در صورتیکه از سال اجرای این قانون تا سال قبل این حق وجود داشته اما با حکم دادگاه تجدید نظر این حق از بین رفته درصورتیکه همه حق اجاره به صورت شرعی وقانونی پرداخت وهیچ تخلفی صورت نگرفته که این امر مورد تایید اداره اوقاف بوده وخواهد بود. سئوال های تقدیم از محضر آن مراجع عالیقدر شعیه ۱-آیا باتوجه به حق مکتسبه حق نسق زارعی ما باتوجه به همه قوانین که وجود داشته ودارد طی این حکم دادگاه از بین رفته است ؟ ۲-آیا باتوجه به فقه اسلامی حق ریشه ی ما که نمادی از حق نسق است با این حکم از بین رفته و این حکم شرعی است یا نه؟ ۳- آیا از نظر آن مرجع عالیقدر شیعه این حق به ما تعلق می گیرد یانه؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

چنانچه حاضر به پرداخت اجاره ملک به مقدار عادلانه باشید حق اولویت برای شما خواهد بود و حکم دادگاه در عدم لحاظ حق اولویت وراث آقای کاتبی وجه شرعی ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن