بسم الله الرحمن الرحیم الهی به امید تو محضر مبارک آیت الله العظمی علوی گرگانی دامت برکاته مرجع عالیقدر شیعیان جهان اسلام سلام علیکم چند سئوال شرعی از آن مرجع عالیقدر جهان اسلام داشته ودارم ان شالله نظر الطاف آن معظم له برانشاء مقرر بگردد. بنده زوجه خودم را بامهرالمسمی ۲۰۰ عدد سکه بهار آزاد ی به عقد نکاح شرعی وقانونی درآوردم ،و به پیرو این تعهد شرعی و قانونی مبلغ مذکور را براساس شاخص بانک مرکزی به عدد مشخص و به ایشان پرداخت کرده ام و علاوه بر آن مبلغ ۷۱۰ میلیون تومان بیشتر هم یعنی بیش از مبلغ ۲۰۰ عدد سکه بهاری آزادی براساس شاخص برای دلگرمی ایشان پرداخت نموده ام .که این امر درسند نکاحنامه درج گردیده است و تعهد به وفا نموده ام . به پیرو آن در سال قبل از اینکه مهریه(مهر) ایشان را پرداخت بنمایم یک واحد مسکونی را به نام مشارالیه زده ام بدون هیچ مبایعه نامه ای فقط براساس اینکه زوجه را دلگرم به زندگی نمایم . اما ایشان این واحد مسکونی را هم جای مهریه (مهر) محاسبه می کند و از ورود بنده به منزل جلوگیری کرده است من اعلام میدارم که این خانه و ۷۱۰ میلیون زیاده بر مهریه(مهر) هبه است و هبه قابل رجوع می باشد(بین زوجین) اما ایشان چون در اقرار نامه رسمی خودش اعلام داشته که من را برای ذمه نموده است نسبت به مهریه( مهر) چون در اقرار نامه اسم خانه و ۷۱۰ میلیون زیاده بر مهریه هم آمده است پس هبه نیست و جز مهریه(مهر) محاسبه می گردد. در صورتیکه مهریه(مهر) ایشان ۲۰۰ عدد سکه بهار آزادی بوده که هر زمان به ایشان پرداخت میشده بنده برای ذمه می گردیده ام که براساس رسید بانکی این امر براساس شاخص روز پرداخت شده است و بری ذمه شده ام و این خانه و ۷۱۰ میلیون تومان زیاده بر مهریه(مهر ) بوده وباید هبه محاسبه بگردد به همین منظور از آن مرجع عالی قدر شیعه درخواست دارم ارشاد بفرمایید. سئوال اول : آیا زیاده بر مهر که داده شد هبه است یا جز مهر باید محاسبه بشود در صورتیکه مهر(مهریه) مهر المسمی است ؟ سئوال دوم: اگر این هبه است آیا قابل رجوع می باشدیا نه؟ سئوال سوم: از نظر شرعی محاسبه این منزل و۷۱۰ میلیون تومان که زیاده بر مهریه(مهر) می باشد؛ به عنوان مهریه درست است یا نه در صورتیکه مهریه براساس شاخص بانک مرکزی پرداخت شده است ؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

با توجه به فرض سئوال این مبلغ زائد جزو مهریه نیست و زن نمیتواند ان را به عنوان مهریه حساب کند و اگر خانه را به تملک زن درآورده است جزو هبه محسوب می شود و هبه بین زوجین بنابر احتیاط واجب قابل رجوع نیست و مرد نمیتواند از هبه خود رجوع کند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن