بسم الله الرحمن الرحیم حضرت ایت الله العظمی علوی گرگانی زید عزه الوارف با سلام وتحییت اعیاد شعبان المبارک ، مستحضرید که قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل ۱۶۷ وهمچنین ماده ۳ ائین دادرسی مدنی ، قضات را موظف نموده که در صورت فقدان مواد قانونی منطبق با شرع در رفع خصومت ها و یا تعارض انها میبایست بر اساس منابع معتبر اسلامی یا فتوای معتبر، ختم دعاوی کنند و ساکت از اجرای عدالت نباشند . بناء علیهذا در پرونده ائی ۳۰ ساله وصدور ۱۵ حکم متعارض ، همچنان مبانی مخدوش وسلیقه ائی وعدالت بر زمین مانده و بن بست ایجاد شده است وقانون هیچ مفری برای خروج تعبیه نکرده است . لذا جهت تنویر مبنای شرعی وفصل خصومت ها و رهائی از بن بست موجود ، عاجزانه و خاضعانه تقاضا دارم مرقوم بفرمائید که: اگر شخصی بخشی ازیک پلاک زمین موات (میان دو رشته قنات ) را احیاء وانرا ثبت دهد (۳۰۰۰متر) وسپس در سنوات بعد دامنه اراضی محیات را به چند برابر بخش مستند اولیه برساند ( بیش از ۱۰۰۰۰متر) ومورد بهره برداری قرار دهد .سپس کل پلاک منظور، مورد تصرف قهری وغاصبانه اشخاص قرار گیرد. ایا حکومت اسلامی اکنون وظیفه دارد کل اراضی محیات را عودت دهد یا تنها ان بخش مستند وثبت شده اولیه را ؟ به عبارت دیگر ایا حجت شرعی ، اسناد اولیه و قرار دادهای رسمی است که مشعر به مساحت است یا اماراتی چون احیای مباحات وسبق تصرفات ؟ وعند التزاحم والتعارض اولویت با کدام است ؟ سعیکم مشکور وجزائکم موفور انشاءاله محمد سلطانی فر، سوم شعبان ،۹/۱/ ۹۹ پردیسان خ امام حسین ع، خ اقبال کوچه ۱۰، مدرسه سیما ، تلفن ۰۹۱۲۷۵۴۰۷۷۶و۲۵۳۲۸۱۴۳۵۶

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

اگر قاضی علم دارد که کل مساحت مذکور احیا شده است و قبل از احیا هم قوانین مملکتی فرد را ممنوع از احیا و تصرف نکرده باشد باید بر اساس علم خود که مبیتنی بر قرائن و شواهد حسی و مطمئنه است عمل نماید.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن