بعد از زخم معمولاً روى پوست و در مكان زخم زردآبه‏اى بسته مى‏شود كه معمولاً سفت مى‏گردد و با كندنش خون جارى مى‏گردد آيا اين زردآبه سفت شده حكم پوست را دارد و به گرفتن وضو و غسل اشكالى وارد نمى‏كند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر زردآبه است، پاك و با آن وضو گرفتن يا غسل كردن اشكال ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن