بعضى مى‏گويند دختر حقّ دخالت در اموال موروثى پدر را ندارد و تصميم گرفتن با پسر است، وظيفه چيست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: دختر و پسر در مسئله گرفتن حقوق مخصوص خود مساوى هستند و بايد حقوق آنها طبق تقسيم شرعى داده شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن