بعضی از بانوان برای یقین از این که جایی از اندامشان برهنه نماند از پارچه های نازکی تحت عنوان ساق دست یا کلاهی که مخصوص روی سر است استفاده می کنند. آیا با وجود این پارچه های نازک می توانند وضو بگیرند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: باید پارچه را کنار بزنند و بر روی پوست بدن وضو گرفته و سر را مسح کنند مگر یقین کنند که پارچه به قدری نازک است که آب به پوست دست و فرق سر می رسد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن