بعضی از پزشکان که به مسائل شرعی ملتزم نیستند بیماران را از روزه گرفتن به دلیل ضرر داشتن منع می کنند. آیا گفته پزشکان حجّت است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر از گفته پزشک برای مریض اطمینان به ضرر داشتن روزه حاصل شود، روزه واجب نیست و الّا احتیاطا باید روزه بگیرد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن