بعضی افراد عادت دارند اخلاط سر و سینه را فرو می دهند. حکم این مسئله برای فرد روزه دار چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر اخلاط سر و سینه به فضای داخل دهان نیاید فرو بردن آن اشکال ندارد و الا باید بیرون ریخته شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن