بنام خدا سوال: در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ شخصی بنام رسول یک دستگاه اتومبیل از یک خانم بنام عصمت بمبلغ سی و دو میلیون تومان با قولنامه عادی خریداری نموده و تقریباً در اول خرداد ماه هماه سال ۱۳۹۷ اتومبیل را به اینجانب سید حبیب بمبلغ چهل و هفت میلیون و پانصد هزار تومان با قولنامه عادی فروخته است در مهرماه همان سال ۱۳۹۷ یعنی چهارماه بعد از اینکه اتومبیل را بنده از رسول خریداری نموده ام ، این آقای رسول قصد داشته این خانم عصمت را به عقد موقت خود درآورد و برای اینکه نظر ایشان را جلب نماید چون در معامله ماشین با بنده مبلغ حدود چهاره میلیون و پانصد هزار تومان سود کرده بوده آمده تقریباً هشت میلیون و پانصد هزار تومان دیگر طی یک قولنامه عادی که دوباره اسم خرید و فروش همین اتومبیل بنده بوده طی دو فقره چک این هشت میلیون پانصد هزارتومان را به خانم عصمت تحویل می دهد و در ذیل قولنامه هم رسول شرط می کند اگر چکها پاس نشد معامله فسخ است و با این کار موفق میشود خانم عصمت را به ازدواج دائم راضی کند ، متسفانه در سررسید قسط دوم رسول چک دوم را پاس نمی کند و خانم عصمت هم معامله را فسخ می کند ، حال سوال بنده این است که آیا رسول و عصمت می توانستند بعد از این که اتومبیل در اول خردادماه به من منتقل شده در مهرماه بنشینند نسبت به اتومبیل بنده معامله کنند و این معامله ایشان صحیح است ؟؟ و آیا خانم عصمت می تواند اتومبیل بنده را توقیف کند به این ادعا که معامله فسخ شده و باید مال مسترد شود؟ و آیا بنده (سید حبیب) که از این جریان معامله و شروط مهرماه رسول و عصمت بی اطلاع بوده ام ، موظف هستم اتومبیل را تحویل عصمت بدهم؟ در این توضیح فوق کدامیک از اینها کار غیر شرعی انجام داده است ؟ از پاسخگویی شما کمال تشکر را دارم .

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

چنانچه در موقع خرید اتومبیل توسط شما تمام یا بخشی از پول رد و بدل شده باشد یا ماشین به عنوان فروش تحویل شده باشد و فروشنده هم حق خیار فسخ نداشته باشد معامله بعدی آقای رسول با خانم عصمت باطل است و شما مکلف به تحویل ماشین نیستید

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن