بنده در یک جمعی مسئله ای از شرعیّات را به اشتباه مطرح کردم و بعد از جلسه پی به اشتباه خود برده ام؛ وظیفه ام چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: باید در حّد امکان، فتوای صحیح را به افرادی که در آن جمع بوده اند، بگویید.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن