بنده قضای نماز صبح دارم و الان ظهر است؛ آیا بایستی اوّل قضای نماز صبح را بخوانم و سپس نماز ظهر را، یا فرقی نمی کند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر نماز صبح مربوط به همان روز بوده است بنابر احتیاط واجب اوّل نماز صبح را قضا کنید و سپس نماز ظهر را بخوانید و اگر از روزهای پیش بوده مستحب است اوّل آن را قضا کنید.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن