به علّت مسافرت در ماه رمضان برای انجام مأموریّت دینی، هجده روز، روزه بر عهده¬ام است. آیا قضای آنها واجب است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: قضای روزه ها واجب است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن