به فرمايش فقهاء مسح سر بر بالاى موهائى كه هنگام شانه زدن به صورت مى‏افتد جايز نيست لطفاًحدود دقيق آن را بيان فرمائيد: كه آيا منظور، رسيدن مو به اوّل پيشانى و يا به ابروها و يا به وجنات و گونه‏ها ملاك است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: بايد قسمت جلو سر مسح گردد و اگر موها به صورتى بلند است كه اگر روى آن مسح شود نگويند جلو سر مسح شده، مسح باطل است ولى اگر يك مقدار كمى كه شانه زده شود به روى پيشانى ريخته مى‏شود و عرفاً موى جلو سر است اين مسح اشكال ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن