به لطف خدا دارای فرزندی هستم که شیرخوار است. ماه رمضان نیز نزدیک است. در حال حاضر می توانم روزه بگیرم ولی در صورت روزه گرفتن، شیرم خشک خواهد شد. با توجّه به این که دارای بنیه ضعیفی هستم و کودکم هر ده دقیقه شیر می خواهد، چه وظیفه ای دارم؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: با فرض مذکور، روزه واجب نیست ولی بعداً باید قضای آن را گرفته شود و کفّاره غیر عمد نیز دارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن