به نام خدا با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) با تقدیم ادب و احترام ، اینجانب رضا شیروانی فرزند علیرضا دارنده شماره ملی ۴۶۲۲۶۸۳۲۹۶ ساکن استان استان اصفهان – خیابان ارتش – سجادیه۱- مجتمع باران – طبقه ۳ واحد ۲۰۸ به استحضار عالی می رساند که اینجانب در تاریخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۴ حسب سند ازدواج شماره ۱۰۸۴۸۹دفتر ازدواج۱۴ شهرکرد مبادرت به عقد خانم زینب آریانپور بعنوان همسر خویش نمودم. حالیه نامبرده با طرح دعوایی مبنی بر مطالبه اجره المثل کارهای انجام شده در طول زندگی مشترک نموده است. در صورتی که وی کارهایی که بعضاً در طول زندگی مشترک انجام داده به صورت تبرعی بوده و در این راستا نیز کلیه مخارج خویش را دریافت می نموده است. فلذا طرح چنین دعوایی فاقد وجاهت قانونی می باشدو اساساً خلاف بینّ شرّع می باشد و در صورتیکه زنان خواستار در یافت اجره المثل می بودند مردان نیازی به اختیار نمودن آنان به عنوان همسر دائمی نداشته و در هفته یک یا دو مرتبه خدمتکاری را استخدام تا مبادرت به انجام کارهای منزل مشترک به شرح موارد معنونه نماید. علیهذا با توجه به مطالب معنونه از محضر عالی تقاضامندم نسبت به صدور دستور مقتضی مبنی بر ارشاد اینجانب اقدام نمایید. با تقدیم شایسته ترین احترامات رضا شیروانی

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

خانم اگر در ابتدای زندگی شرط دریافت اجرت المثل نکند و یا در طول زندگی مطالبه ان را نکند و بعد از سالها بخواهد مطالبه اجرت المثل سالهای گذشته را کند، این مطالبه مسموع و شرعی نمی باشد و میتواند برای ادامه زندگی مطالبه اجرت کند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن